ค้นหา/แปล "100-grams"

100 grams

หมวด CLAS

1

ขีด

น้องซื้อเนื้อทอดทานวันละ 3 ขีด

ลักษณนามของน้ำหนัก 100 กรัม หรือ 1 ใน 10 ของกิโลกรัม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม