ค้นหา/แปล "cross-off"

cross off

หมวด PHRV

1

ขีดฆ่าออก, ขีดออก


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

hands off

ห้ามจับ

2

get off me

ปล่อยฉันสิ

3

hit it off.

ถูกชะตากัน

4

off the cuff

ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า

5

he's off sick today.

วันนี้เขาลาป่วย

6

take off your shoes please.

กรุณาถอดร้องเท้า

what did you do - คุณทำอะไร

7

turn on/off the light.

เปิด (ปิด) ไฟ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม