ค้นหา/แปล "peak"

peak

หมวด N

1

สิขร

2

ยอดเขา

ที่บริเวณยอดเขาจะเห็นเมฆหมอกลอยตัวตัดอยู่ เป็นภาพที่งามประทับใจนักท่องเที่ยวมาก

ส่วนสูงสุดหรือส่วนเหนือสุดของภูเขาหรือดอย

3

ยอด

เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า

ส่วนสูงสุด, ส่วนเหนือสุด, ส่วนปลายสุดของพรรณไม้

4

จุดสูงสุด

เมื่อมาถึงจุดนี้ก็คงถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้

5

จุดสุดยอด

ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย

ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ

6

ขีดสุด

ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา

ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด

7

จุดสูงสุด, ยอดสูงสุด, จุดยอด

8

ปลายแหลมรูปตัววี (V)

9

ช่วงเวลาที่หนาแน่น (จราจร), ช่วงเวลาที่มีความต้องการมาก

10

ยอดเขา, ยอดดอย

11

ช่วงรุ่งเรืองที่สุด, ช่วงที่ให้ดอกผล, ช่วงที่เจริญเติบโตมากที่สุด

หมวด ADJ

12

สูงสุด, ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด

หมวด VT

13

ขึ้นจนถึงจุดสุดยอด, ขึ้นถึงขีดสุด

หมวด VI

14

ผอมลง


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม