ค้นหา/แปล "blacken-out"

blacken out

หมวด PHRV

1

ทำให้มืดลง

2

เป็นลม, สลบ, ไม่รู้สึกตัว

3

หยุดการถ่ายทอด

4

ขีดฆ่าออก, ลบออกด้วยการขีดฆ่า

5

ปิดข่าว (เพราะเหตุผลทางการเมือง)


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

keep out

ห้ามเข้าไป

2

i'm going out for lunch.

ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวัน

3

fill out this form please

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วย

ให้กำลังใจ

4

chill out!

ใจเย็น ๆ นะ

5

snap yourself out of it.

ลืมมันไป ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ

แสดงความเป็นห่วง

6

stay out of trouble!

อยู่ให้ห่างจากปัญหาล่ะ

at work - ในที่ทำงาน

7

the boss chew me out again

เจ้านายดุฉันอีกแล้วล่ะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม