ค้นหา/แปล "draw-a-line"

draw (a line)

หมวด V

1

ลาก

เมื่อลากเส้นตรงที่ 4 ให้ตัดเส้นตรง 3 เส้นแรกจะเกิดจุดตัดใหม่ขึ้น

ขีดช้าๆ


draw a line

หมวด V

1

ขีดเส้น

เขาขีดเส้นสองเส้นเป็นมุมฉากกับฐาน

2

ลากเส้น

คุณสามารถลากเส้นหรือทำเครื่องหมายบนภาพในตำแหน่งใดๆ ของจอก็ได้

หมวด N

3

เดินเส้น

ผ้าลายนี้ใช้วิธีการปักแบบเดินเส้น

วิธีปักแบบหนึ่ง โดยมากใช้ตัดเส้นที่ขอบใบหรือดอก


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

everybody line up and take a piece of cake one at a time.

ขอให้ทุกคนเข้าแถวมาเอาเค้กทีละคน

2

a few times.

สองสามครั้ง

3

take a chance.

ลองเสี่ยงดู

4

in a way

ในความรู้สึกแล้ว

5

just a little.

แค่นิดหน่อย

6

not a bit

ไม่แม้แต่นิดเดียว

7

what a relief.

โล่งอกไปที

8

what a pity!

น่าเสียดายจัง

9

what a relief!

โล่งอกไปที

10

just a moment.

รอสักครู่

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม