take lunch break

หมวด V

แปลว่า

พักกลางวัน

เจ้าหน้าที่พักกลางวันกันอยู่ ให้มาติดต่ออีกครั้งตอนบ่าย

หยุดพักเวลาเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น


ตัวอย่างประโยค

at work - ในที่ทำงาน

1.

Let’s take a break.

พันกันก่อนเถอะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม