ค้นหา/แปล "take-lunch-break"

take lunch break

หมวด V

1

พักกลางวัน

เจ้าหน้าที่พักกลางวันกันอยู่ ให้มาติดต่ออีกครั้งตอนบ่าย

หยุดพักเวลาเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น


ตัวอย่างประโยค

at work - ในที่ทำงาน

1

let’s take a break.

พันกันก่อนเถอะ

goodbye - การบอกลา

2

take care!

ดูแลตัวเองด้วยนะ

ทั่วไป

3

break it up.

หยุดเถียงกันได้แล้ว

4

i'm going out for lunch.

ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวัน

5

i'll be free after lunch.

ฉันจะว่างหลังอาหารกลางวัน

6

take a chance.

ลองเสี่ยงดู

7

take me downtown.

พาฉันเข้าไปในเมือง

8

take it outside.

เอามันออกไปข้างนอก

greeting - การทักทาย

9

enjoy your meal/dinner/lunch!

ทานอาหาร/อาหารเย็น/อาหารกลางวัน...ให้อร่อยนะ

what did you do - คุณทำอะไร

10

let's take a bath.

อาบน้ำกันเถอะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม