ค้นหา/แปล "limit"

limit

หมวด V

1

ควบคุม

เธอควบคุมอาหารตามที่หมอสั่งทุกประการ

จำกัดหรือกำหนดไว้ให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้

2

ล้อมกรอบ

ความคิดต่างๆ ของนักเขียนไม่ได้ถูกล้อมกรอบว่า ต้องทำงานเพื่อผู้อ่านเพียงอย่างเดียว แต่ยังเปิดโอกาสให้กับตัวนักเขียนเองอีกด้วย

3

จำกัด

แหล่งการศึกษาไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถาบันต่างๆ ในสังคม

กำหนดหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ

4

ขีดคั่น

ไม่มีอะไรมาขีดคั่นความอดทนของผมได้

จำกัดหรือกำหนดเอาไว้ไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป

หมวด N

5

ขอบเขต, เขต

6

ขีดสูงสุด, ขีดสุด

7

ขอบเขต

การเล่นกีฬาต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

8

ขีดจำกัด, วงจำกัด, ขีดกำหนด

หมวด VT

9

จำกัด, กำหนด, จำกัดวง


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

this is the limit!

นี่คือขีดจำกัด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม