ค้นหา/แปล "let-oneself-on"

let oneself on

หมวด V

1

ปล่อยวาง

การดำรงชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อความสงบ

พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

don't let them hard on you.

อย่าให้เขาทำให้คุณไม่สบายใจ

2

let’s go.

ไปกันเถอะ

3

let’s share.

มาแชร์กันเถอะ

4

let me check.

ให้ฉันเช็คดูก่อน

5

awesome let’s go.

สุดยอด ไปกันเถอะ

6

everyone, let’s go

ทุกคน เราไปกันเถอะ

7

let’s practice english.

มาฝึกภาษาอังกฤษกัน

8

let me think about it.

ให้ฉันคิดดูก่อน

9

let it go will ya

ช่างมันเหอะ (ช่างเรื่องนั้นไปเถอะ ไม่ต้องพูดถึงมันอีกแล้วนะ)

ให้กำลังใจ

10

fight on

สู้ต่อไป

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม