ค้นหา/แปล "mark"

mark

หมวด N

1

ตรา

หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนจะมีตราประทับนูนของ เสมา ธรรมจักร อยู่บนปกหนังสือหรือปกหลังของหนังสือเล่มนั้น

เครื่องหมายประดับในจำพวกราชอิสริยาภรณ์

2

สัญลักษณ์

ยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นั้นเลียนแบบจากลักษณะของดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางพุทธศาสนา

สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อใช้ในหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง

3

ไม้ทัณฑฆาต

อักษรที่ใส่ไม้ทัณฑฆาตไม่ต้องออกเสียง

เครื่องหมายสำหรับฆ่าอักษรไม่ต้องออกเสียง รูปดังนี้ ์

4

ดิลก

หญิงอินเดียมีดิลกที่หน้าผาก

รอยแต้มหรือเจิมที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคล, เลิศ, ยอด, เฉลิม

5

สัญลักษณ์, เครื่องหมาย

6

เส้นเริ่มออกวิ่ง, เส้นสตาร์ท

7

คะแนน

ครูบอกว่าคะแนนที่จะได้ขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพของงานที่แต่ละคนทำ

เครื่องหมายในการนับ, หน่วยที่ใช้ในการกำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขัน

8

รอยขีดแทนลายเซ็นต์, รอยตวัดลายเซ็นต์

9

เครื่องหมาย

เขาใส่หมวกขาวเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นคนของทางการ

สิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้

10

รอยแผลเป็น, รอย, ตำหนิ, ไฝ, ปาน, จุด, เส้น

11

เป้าหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์

12

ระดับ, เกณฑ์, มาตรฐาน

13

ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะ, ท่าทาง

14

คะแนน, แต้ม

หมวด V

15

ขีด

อ่านเฉพาะที่เราขีดไว้ก็ได้ จะได้ไม่เสียเวลามาก

ใช้ดินสอหรือปากกาเป็นต้นทำเครื่องหมายไว้เป็นรอยให้เห็น

16

กา

ขอให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความ

ทำเครื่องหมายเป็นรูปกากบาท

17

ให้คะแนน

ผู้ชมให้คะแนนนักร้องมือใหม่อย่างท่วมท้นจนชนะเลิศในการแข่งขัน

ให้ค่าในการสอบหรือการแข่งขัน

18

ขีด

เด็กเหลือขอพวกนี้ชอบใช้ใบมีดขีดโต๊ะเรียนจนเป็นรอย

ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว

หมวด VT

19

ขีดออก, ฆ่าออก

20

ทำเครื่องหมาย, กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ

21

จด, บันทึก, สังเกตเห็น

22

แสดงถึง, บ่งบอก, ชี้ให้เห็น

23

ใส่ราคา, ตั้งราคา, ติดราคา

24

ให้คะแนน, ให้แต้ม

หมวด ABBR

25

มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน), เงินมาร์ค


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

mark my words!

จำคำพูดฉันเอาไว้นะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม