word formation

หมวด N

แปลว่า

การสร้างคำ

คำนามผสมกับคำนามเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทย

ระเบียบวิธีการสร้างถ้อยคำเพื่อใช้ในภาษา


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

In a word

พูดสั้นๆว่า

2.

Underline the correct word

เขียนเส้นไว้ข้างใต้คำที่ถูกต้อง

3.

How do you pronounce this word

คำนี้อ่านว่ายังไงคะ/ครับ

4.

I didn’t catch the last word

เมื่อกี้พูดว่าไงนะ (คำสุดท้ายที่พูด พูดว่าไรนะ?)

5.

I’ll take your word for it

ฉันจะเชื่อคุณละกัน

คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
word formationการสร้างคำ
formationการก่อรูปแบบ, การสร้างการก่อรูปการพัฒนา
back formationการสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)
word for wordคำต่อคำ, ทุกคำพูด, ทุกคำ
wordคำคำคำบอกรหัส, รหัส, คำยินยอมให้ผ่านคำสัญญา, คำรับรอง, คำรับประกันคำสั่ง, คำบัญชาคำๆข่าวลือ, คำซุบซิบ, คำนินทาพูด, แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด
word processingการสร้าง จัดเก็บ แก้และพิมพ์คำ ข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์
dirty wordคำหยาบ, คำด่า, คำสบถคำสบถ, คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
word processorอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์), โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ
main wordคำหลัก
single wordคำเดี่ยว
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม