คำศัพท์ วลี และประโยคน่ารู้ในสำนักงาน

คำศัพท์ วลี และประโยคน่ารู้ในสำนักงาน
Last update 21 / 03 / 22by: Teacher Guru160 viewed

แน่นอนแล้วว่าในการทำงาน เราจะต้องสื่อสารกับผู้รวมงาน รวมถึงคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวงานที่เราทำ เพราะฉะนั้นการรู้คำศัพท์มากมายจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้เราอีกด้วย ในการทำงานในออฟิศหรือบริษัท ก็จะมีคำศัพท์และวลีต่าง ๆ รวมถึงสำนวนที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในการช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในสำนักงานร่วมกับผู้อื่น บางครั้งจะต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทางที่เราอาจจะไม่รู้จักร่วมด้วย

ไม่ว่าเราจะพูดภาษาอะไรก็ตาม  มักจะมีเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือทั่วไปหลายอย่างที่เราต้องการอธิบายแต่ไม่รู้ว่าควรเรียกมันอย่างไร และนี่จึงเป็นเหตุผลที่เรารวบรวมรายชื่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในสำนักงานมาให้ได้เรียนรู้กันในวันนี้ 

 

 

 

คำศัพท์เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

 • Desk – คำนี้แปลว่า ‘โต๊ะทำงาน’ จึงไม่เหมือนกับคำว่า ‘table’ ที่จะเป็นโต๊ะอะไรก็ได้ 
 • Files – แปลว่าชุดเอกสารหรือแฟ้มที่เก็บเอกสาร 
 • Printer – คือเครื่องพิมพ์ 
 • Drawer – แปลว่า ‘ลิ้นชัก’ ถ้าอยู่ในสำนักงาน ลิ้นชักเก็บแฟ้มงานจะเรียกว่า ‘file drawer’ 
 • Stapler – คือที่ติดกระดาษ หรือที่คนไทยเรียกกันว่า แมกซ์ 
 • Paper clip – คือคลิปหนีบกระดาษ
 • Scissor – แปลว่ากรรไกร

 


ตำแหน่งงานในสำนักงานทั่วไป

 • Accounting manager – ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • Customer service provider – พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • Receptionist – พนักงานต้อนรับ
 • Supervisor – หัวหน้า
 • Secretary – เลขานุการ
 • Mail clerk – พนักงานไปรษณีย์
 • Co-worker / colleague – เพื่อนร่วมงาน

 


ประโยคที่ใช้ในสำหนักงาน

 • Good morning! – อรุณสวัสดิ์
 • Could you pass this on to… - กรุณาฝากเรื่องนี้ไปถึง…
 • I would like to leave a message for… - ฉันต้องการที่จะฝากข้อความไว้ให้กับ…
 • Let’s hear what your team has to say. – เรามาฟังกันว่าทีมนี้มีอะไรจะมานำเสนอ
 • We are here to discuss… - เรามาที่นี่เพื่อคุยกันเรื่อง…
 • Just to clarify… - เพื่อให้เราเข้าใจถูกต้อง…
 • Excuse me for interrupting… - ขออภัยที่ต้องขัด…
 • Are there any more comments on this? – มีใครจะออกความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ…
  อีกไหม
 • Thank you for your hard work today. – ขอบคุณสำหรับการทุ่มเททำงานในวันนี้

 

 

คำศัพท์ วลี และประโยคน่ารู้ในสำนักงานออฟฟิศoffice
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม