(of an elephant) be in rut

หมวด V

แปลว่า

ตกน้ำมัน

ช้างตกน้ำมันจะมีอาการดุร้ายมากกว่าปกติ

อาการที่ช้างพลายเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะมีความกำหนัดแรงกล้าและมีน้ำมันตกย้อยที่บริเวณหน้าและอวัยวะเพศ, ตกมัน หรือ ซับมัน ก็ว่า, เรียกช้างพลายที่มีอาการเช่นนั้นว่า ช้างตกน้ำมัน, ช้างตกมัน หรือ ช้างซับมัน ก็ว่า


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "(of an elephant) be in rut"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
be in rut (elephant)ตกมัน
be killed on the neck of an elephantขาดคอช้าง
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม