all

หมวด ADV

แปลว่า

ทั้งหมดทั้งตัว

หล่อนขายทรัพย์สินทั้งหมดทั้งตัวเพื่อใช้หนี้

แปลว่า

ทั้งหมดทั้งตัว

หล่อนขายทรัพย์สินทั้งหมดทั้งตัวเพื่อใช้หนี้

แปลว่า

ทั้งหมดทั้งตัว

หล่อนขายทรัพย์สินทั้งหมดทั้งตัวเพื่อใช้หนี้

แปลว่า

ล้วน

ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง

ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน

แปลว่า

ประดามี

ข้าวของทรัพย์สมบัติประดามีไม่สามรถช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความตาย

หมวด N

แปลว่า

บรรดา

วัดโพธิ์มีเจดีย์มากที่สุดในบรรดาวัดทั้งหลาย

แปลว่า

จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด

หมวด ADJ

แปลว่า

ทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด

แปลว่า

ทุกๆ, ทุก, ใดๆ

แปลว่า

มาก (คำไม่เป็นทางการ), อย่างยิ่ง

หมวด DET

แปลว่า

ผอง

เธอคงจะเบื่ออาหารเลี้ยงแขกประเภทต้มๆ เต็มทีเลยชวนผองเพื่อนตั้งเตาปิ้งลูกชิ้นถึงสามสี่เตา

แปลว่า

ทั้งหลายแหล่

ทิดมาประกาศขายที่นาของเมียจนสร้างความงุนงงสงสัย ให้คนในหมู่บ้านทั้งหลายแหล่

แปลว่า

ปวง

หน้าที่ครูใช่ว่าเพียงมาสอนแต่ยังต้องให้ความอาทรต่อปวงศิษย์ด้วย

คำนำหน้าแสดงความเป็นทั้งหมด, ทั้งสิ้นของคำที่ตามมา

แปลว่า

ประดา

นักเลงชอบคบหาประดาคหบดีที่เป็นที่รู้จักกับพวกที่มีอิทธิพลในจังหวัด

แปลว่า

ต่างๆ

การทำงานต่างๆ ควรมีการวางแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ

หลายอย่างซึ่งแตกต่างกัน

หมวด PRON

แปลว่า

ทุกคน, จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด

แปลว่า

กินแถว

นักเรียนถูกลงโทษกินแถว

แปลว่า

ทั้งมวล

สรรพสัตว์ทั้งมวลที่เกิดบนโลกนี้มีบาป

แปลว่า

ล้วนแล้วแต่

หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทุกแห่งล้วนแล้วแต่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

แปลว่า

ล้วนแต่

คนในห้องนั้นล้วนแต่เขี้ยวลากดินทั้งนั้นเลย


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Are you all right?

คุณสบายดีไหม?

2.

I’m behind you all the way. / I’m right behind you

ฉันจะอยู่ข้างหลังคุณเสมอ

จะคอยเป็นกำลังใจให้คุณนั่นเอง

3.

Above all

อย่างแรกเลยนะ

4.

After all

สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น

5.

All of it

ทั้งหมด

6.

I want to know all about you

ฉันอยากรู้เรื่องของคุณ

7.

What are your thoughts on all of this?

คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหรอ?

8.

First of all

อย่างแรกเลยนะ

9.

I’m with you all the way

ฉันจะอยู่กับเธอตลอดเวลา

10.

Collect up all the toys

เก็บของเล่นให้หมด

11.

Know it all

ขี้โม้ (คำด่าคนที่คิดว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้คำตอบของทุกคำถาม)

12.

I want to be with you all the time

ฉันอยากอยู่กับคุณ ตลอดเวลา

13.

I dream about you all the time

ฉันฝันถึงคุณ ตลอดเวลา

14.

All the same

ไม่ต่างกัน, เหมือนๆกันทั้งหมด

15.

Don’t mention it! / Not at all

ไม่เป็นไร

16.

I’m behind you all the way

ยังฉันก็สนับสนุนเธออยู่นะ (สู้ๆ!)

17.

First of all, I want to thank everybody

ก่อนอื่นๆ ผมอยากจะบอกขอบคุณทุกๆ คน

18.

I love you with all my heart

ฉันรักคุณหมดหัวใจ

19.

My heart is all yours

หัวใจของฉันเป็นของคุณ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม