ค้นหา/แปล "v"

v

หมวด N

1

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

2

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

หมวด ABBR

3

ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)


ตัวอย่างประโยค

classroom - ห้องเรียน

1

last week she went on a vacation

สัปดาห์ที่แล้วเธอไปเที่ยวพักผ่อน

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม