ค้นหา/แปล "m"

m.

หมวด ABBR

1

คำย่อของ March, May, Monday


m

หมวด ABBR

1

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13

2

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13


ตัวอย่างประโยค

gentility - ความสุภาพ

1

i’m game

ฉันเอาด้วย

2

i’m in

ฉันเอาด้วย (ในการตอบสนองต่อคำเชิญที่จะไปที่ใดหรือทำอะไรสักอย่าง)

3

i’m so sorry!

ฉันขอโทษจริงๆค่ะ!

ทั่วไป

4

i’m not sure

ฉันไม่แน่ใจอะ

5

i’m afraid so

ฉันก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ

6

i‘m so hungry

ฉันหิวมาก

7

i’m in a hurry.

ฉันกำลังรีบ

suggestion - คำแนะนำ

8

if i’m not mistaken

ถ้าฉัน(คิด/ตัดสินใจ)ไม่ผิด

แสดงความเป็นห่วง

9

i’m concerned about you

ฉันเป็นห่วงคุณ

แสดงความยินดีที่ได้รู้จัก

10

i’m glad we meet.

ชั้นดีใจจังที่ได้พบกัน

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม