v

หมวด N

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

หมวด ABBR

แปลว่า

ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
Vพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
chiพยัญชนะตัวที่ 22 ของภาษากรีก
pพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
sพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
rพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
Bพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
Kพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
xพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
Oพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
yพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25
Qพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17
Eพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
exพยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
Fพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
Wพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23
Iพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
Mพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
Lพยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
tพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20
Nพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม