u

หมวด N

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21

แปลว่า

สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู, ของที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู

หมวด PRON

แปลว่า

คุณ ( ตัวย่อมาจาก you), เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
uพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
Vพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
sพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
pพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
rพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
Bพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
Kพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
xพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
Oพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
Eพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
yพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25
Qพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17
exพยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
Fพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
Wพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23
Iพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
Lพยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
Mพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
Nพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
tพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม