one's world mate

หมวด N

แปลว่า

เพื่อนร่วมโลก

เพื่อนร่วมโลกของเรากำลังเดือดร้อนจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม