คำที่ใช้เรียก ‘เพื่อน’ ในภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง?

คำที่ใช้เรียก ‘เพื่อน’ ในภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง?
Last update 14 / 03 / 22by: Teacher Guru537 viewed

คำที่ใช้เรียก ‘เพื่อน’ ในภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง? - ‘Friend’ Synonyms

ใคร ๆ ก็ต้องรู้จักคำว่า ‘friend’ ที่แปลว่า  ‘เพื่อน’ กันอยู่แล้ว เป็นศัพท์ขั้นพื้นฐานที่ใช้เรียกมิตรสหายของเรานั่นเอง ในภาษาอังกฤษ โดยเฉเพาะในแต่ละพื้นที่นั้นมีการใช้คำว่า ‘เพื่อน’ ที่แตกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าทุกคนจะใช้คำว่า ‘friend’ เป็นกลาง ก็ยังมีคำอื่นๆที่ใช้เรียกเพื่อนหรือคนรู้จักที่เรามีความสนิทสนมด้วย บางทีคำว่า ‘friend’ ก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในบางบริบทและสำหรับบางสถานการณ์ เช่น ในการใช้ภาษา formal หรือการพูดแบบเป็นทางการ เราจะไม่สามารถใช้คำนี้ได้ จึงทำให้เกิดคำอื่นๆขึ้นมาแทนที่

ในแต่ละภูมิภาค ในแต่ละประเทศ มักจะมีคำเรียกเพื่อนหลากหลายแบบ โดยบางคำจะสามารถใช้เฉเพาะระหว่างเพื่อนเพศเดียวกันเท่านั้น หรือบางคำใช้ได้เฉเพาะกับคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้น เรามาดูกันส่า คำว่า ‘friend’ นั้นจะมำอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกันว่าอะไรบ้าง และในแต่ละประเทศหรือท้องที่นั้นมีคำศัพท์ที่ใช้เรียก ‘เพื่อน’ ว่าอะไรกันบ้าง นอกจากคำว่า ‘friend’ ที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วบ้าง

 

 

 

 

 

 

คำใช้เรียกเพื่อนแบบ Informal (ไม่เป็นทางการ)

ภาษาอังกฤษ ความหมาย
Friend (common) เพื่อน
Buddy (common) เพื่อน, คู่หู
Mate (Australian-British) (males only) เพื่อนชาย, คู่หู
Dude (American) (males only) เพื่อนชาย
Pal เพื่อน
Chum เพื่อน
Bro (males only) เพื่อน, พี่ชาย, น้องชาย

 

ตัวอย่างแบบ Informal ในการใช้ในประโยค

 • He is a friend of mine since our early pre-school years.
 • Hey buddy! We haven’t talked in ages! How are you?
 • Good day, Mate! What are you up to these days?
 • That dude is a real pro man. He’s snatched quite a few trophies in a year.
 • My pal, Robert! Look at that haircut! Where’d you get that Mohawk from?
 • The boys have been hanging out together since. They never asked the other chums to tag along.
 • Hey bro, you need to tell me where you get those earphones.

 

 

คำใช้เรียกเพื่อนแบบ Formal (เป็นทางการ)

ภาษาอังกฤษ ความหมาย
Companion เพื่อน, คู่หู
Ally แนวร่วม, พันธมิตร
Acquaintance คนรู้จัก
Associate ภาคี

 

ตัวอย่างแบบ Formal ในการใช้ในประโยค

 • Pickett is my companion on this journey to Hogwarts.
 • He’s our ally, don’t forget that.
 • Anne is our acquaintance and we will always keep her updated with news of Dad.
 • We’re associates that will forever keep this business running.

 

คำที่ใช้เรียก ‘เพื่อน’ ในภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง?เพื่อนfriend
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม