march

หมวด V

แปลว่า

เดินขบวน

ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้

ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น

แปลว่า

สวนสนาม

พวกเรามาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม

ชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น

แปลว่า

กรีธาพล

แม่ทัพกรีธาพลไปยังแนวหลังของข้าศึก

แปลว่า

กรีธาทัพ

พระนเรศวรมหาราชได้กรีธาทัพไปรบกับพระมหาอุปราชา

แปลว่า

กรีธา

พระเจ้าแผ่นดินกรีธาทัพไปต่อต้านข้าศึก

เดินทางเป็นหมู่กระบวน

แปลว่า

เดินแถว

ทหารเดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

หมวด N

แปลว่า

สวนสนาม

คณะนายทหารของโซเวียตร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทหารรักษาพระองค์

พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น

แปลว่า

เดือนมีนาคม

แปลว่า

มีนาคม

แปลว่า

มีนาคม

รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้

ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม

แปลว่า

มีนาคม

รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้

ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม

แปลว่า

ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน

แปลว่า

การเดินแถว, การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม

แปลว่า

การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ

แปลว่า

ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว

แปลว่า

แนวเขตแดน, ชายแดน

หมวด VI

แปลว่า

เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น

แปลว่า

เดินแถว, เดินขบวน, เดินสวนสนาม

หมวด VT

แปลว่า

บังคับให้เดินไป


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม