(come) in the opposite direction

หมวด ADV

แปลว่า

สวน

ถนนในหมู่บ้านหลายแห่งมีขนาดกว้างพอให้รถยนต์วิ่งสวนกันได้

อาการที่เคลื่อนไปตรงข้ามในเส้นทางเดียวกัน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "(come) in the opposite direction"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
come/walk in the opposite directionเดินสวน
pass in the opposite directionsสวน
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม