certain

หมวด ADJ

แปลว่า

บ้าง

แปลว่า

แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ

แปลว่า

ไว้ใจได้

แปลว่า

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, หนีไม่พ้น

แปลว่า

บางอย่าง

หมวด PRO

แปลว่า

สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Give me a certain time!

ให้เวลาที่แน่นอนกับฉันด้วย

2.

To a certain extent

ในความรู้สึกแล้ว

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม