ค้นหา/แปล "certain"

certain

หมวด ADJ

1

แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ

2

บ้าง

3

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, หนีไม่พ้น

4

ไว้ใจได้

5

บางอย่าง

หมวด PRO

6

สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง


ตัวอย่างประโยค

gentility - ความสุภาพ

1

to a certain extent

ในความรู้สึกแล้ว

ทั่วไป

2

give me a certain time!

ให้เวลาที่แน่นอนกับฉันด้วย

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม