ค้นหา/แปล "c-language"

c language

หมวด N

1

ซี

ผู้ที่รู้ภาษาเครื่องมาก่อน มักทำความเข้าใจกับภาษาซีได้เร็ว


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม