ค้นหา/แปล "a-moment"

a moment

หมวด N

1

ครู่หนึ่ง

ช่วงเวลาสั้นๆ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

just a moment.

รอสักครู่

2

just a moment ago.

เมื่อกี๊

3

i'll be with you in a moment.

ฉันจะมาพบคุณอีกสักครู่

4

he's with a customer at the moment.

ขณะนี้เขาอยู่กับลูกค้า

5

the internet's down at the moment.

ระบบอินเทอร์เน็ตเสียอยู่ขณะนี้

6

the system's down at the moment.

ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้อยู่ขณะนี้

7

a few times.

สองสามครั้ง

8

take a chance.

ลองเสี่ยงดู

9

in a way

ในความรู้สึกแล้ว

compliment - คำชมเชย

10

i still remember the moment we met

ยังจำได้ตอนที่เราเจอกัน

คำศัพท์ที่คล้ายกับ "a moment"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
a long momentครู่ใหญ่
for a momentประเดี๋ยวเดียว
just a momentชั่วเวลาเดียว
in a momentอึดใจ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม