ค้นหา/แปล "a-long-moment"

a long moment

หมวด N

1

ครู่ใหญ่

ครู่ใหญ่หล่อนก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามา

ชั่วขณะหนึ่ง นานพอควร


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

just a moment.

รอสักครู่

2

just a moment ago.

เมื่อกี๊

3

i'll be with you in a moment.

ฉันจะมาพบคุณอีกสักครู่

4

he's with a customer at the moment.

ขณะนี้เขาอยู่กับลูกค้า

5

have you been waiting long?

คุณ รอนานแล้วหรือยัง?

6

to argue hot and long

ข้อโต้แย้งที่รุนแรง

7

the internet's down at the moment.

ระบบอินเทอร์เน็ตเสียอยู่ขณะนี้

8

the system's down at the moment.

ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้อยู่ขณะนี้

goodbye - การบอกลา

9

long time no see!

ไม่เจอกันนานเลยนะ!

compliment - คำชมเชย

10

i still remember the moment we met

ยังจำได้ตอนที่เราเจอกัน

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม