คำศัพท์แสดงความรู้สึก

คำศัพท์แสดงความรู้สึก
Last update 28 / 03 / 22by: Teacher Guru420 viewed

เบื่อไหมที่ใช้แต่คำซ้ำ ๆ ? มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการแสดงความรู้สึกให้ดีขึ้นกันเถอะ!

Happy เป็นคำศัพท์ที่ดีในการบอกว่าเรานั้น มีความสุข แต่ความรู้สึกมีความสุขนั้นไม่ได้ถูกจำกัดด้วยแค่คำ ๆ เดียว เพราะเช่นเดียวกับความรู้สึกที่มีหลายระดับ หลายชั้น เช่น ความสุขที่เอ่อล้น ความปลื้มปิติ ความยินดี ต่างก็เป็นความสุขแต่ต่างกันที่ระดับของความสุขนั่นเอง เพราะฉะนั้นในการอธิบายความรู้สึกที่ลึกกว่าแค่คำว่า ‘ความสุข’ เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ของคำภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงความรู้สึกกัน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ‘เศร้า’ ‘โกรธ’ และ ‘สับสน’ ก็มีคำและกลุ่มคำอื่น ๆ มากมายที่ใช้แทนคำว่า ‘sad’, ‘angry’, และ ‘confused’ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษและจะช่วยให้เราสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่มากกว่าการใช้แค่คำ ๆ เดียวได้

 

 

 

 

คำศัพท์แสดงความรู้สึกในภาษาอังกฤษ

  • Happy – glad, delighted, content(ed), joyful, gleeful, merry
  • Sad – unhappy, sorrowful, down, miserable, downhearted, disheartened, in-despair
  • Angry – mad, cross, annoyed, bitter, enraged, exasperated, vexed, aggrieved, resentful, furious, fuming
  • Confused – baffled, bewildered, mystified, at a loss, perplexed
  • Worried – anxious, troubled, disturbed, bothered, distraught, uneasy, fretful, concerned, perturbed, distressed
  • Strange – weird, bizarre
  • Sick – unwell, out of sorts, ill, nauseous, bad
  • Scared – fearful, afraid, frightened, horrified, aghast

 

ด้วยคำศัพท์ที่มากกว่าแค่ ‘happy’ หรือ ‘scared’ เราก็สามารถอธิบายถึงความรู้สึกได้ดีขึ้นด้วยคำที่มีความหมายเหมือนกัน นอกจากจะไม่ซ้ำเดิมแล้วยังช่วยเพิ่มคำศัพท์เข้าไปในคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเรา รวมถึงอัปเกรดทักษะภาษาอังกฤษให้เราอีกด้วย ต่อไปนี้เราก็จะไม่ต้องมานั่งใช้แค่คำว่า ‘sad’ หรือ ‘confused’ ย้ำ ๆ อีกต่อไป

 

คำศัพท์แสดงความรู้สึกแสดงความรู้สึก
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม