คำสรรพนามภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน

คำสรรพนามภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน
Last update 28 / 03 / 22by: Teacher Guru207 viewed

เมื่อเราต้องแนะนำหรือเอ่ยถึงบุคคลใด ๆ ในประโยคมากกว่าหนึ่งครั้ง การซ้ำคำเดียวกันในประโยคเดิมจะทำให้ฟังดูแปลก ๆ และจะเป็นการซ้ำคำมากกว่าที่ควรเป็น เมื่อเป็นเช่นนั้นคำสรรพนามก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ โดยในการใช้คำสรรพนามนั้นเราจะแทนที่คำนามอื่น ๆ ทั้งหมดด้วย I, he, she , it และอื่น ๆ ที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้

สำหรับใครที่มองว่าคำสรรพนามก็ไม่ได้ยากอะไร บอกเลยว่าบางครั้งการใช้คำสรรพนามเพื่อสื่อความหมายต่าง ๆ ในประโยคก็สามารถทำให้เรางงได้เหมือนกัน เนื่องจากคำสรรพนามไม่ได้มีเพียงชนิดเดียวแต่มีด้วยกันถึง 5 ชนิด ซึ่งก็คือ Subject pronoun, Object pronoun, Possessive pronouns, Possessive adjectives, และ Reflexive pronouns

 

 

English Pronouns for Beginners คำสรรพนามภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน

 

 

Subject pronoun

Object pronoun

Possessive adjectives

Possessive pronouns

Reflexive pronouns

1st person

I

Me

My

Mine

Myself

2nd person

You

You

Your

Yours

Yourself

3rd person

(male)

He

Him

His

His

Himself

3rd person

(female)

She

Her

Hers

Hers

Herself

3rd thing

It

It

Its

Its

Itself

1st person

(plural)

We

Us

Our

Ours

Ourselves

2nd person

(plural)

You

You

Your

Yours

Yourselves

3rd person & thing

(plural)

They

Them

Their

Theirs

Themselves

 

 

 

คำสรรพนามเป็นคำสั้น ๆ ที่ทำหน้าที่เหมือนกับคำนามในประโยค อาจจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ในประโยค เช่น (1st person) บุคคลที่หนึ่ง (2nd person) บุคคลที่สอง หรือ (3rd person) บุคคลที่สาม ตามลำดับ โดยคำสรรพนามสามารถทำหน้าที่เป็นประธาน (subject) กรรม (object) สถานที่ สัตว์ หรือ สิ่งของก็ได้ คำสรรพนามทั่วไปที่เรามักจะใช้กันบ่อย ๆ เลยได้แก่ He, She, It, They, We, Us, I, You, Them, Our, Their, His, Her, Yours เป็นต้น

  • Personal Pronouns คือคำสรรพนามใช้แทนบุคคล ถ้าเป็น 1st person pronoun ก็จะใช้แทนบุคคลที่ 1 หรือผู้พูดนั่นเอง 2nd person pronoun ใช้แทนบุคคลที่ 2 และ 3rd person pronoun แทนบุคคลที่ 3 หรือสิ่งของก็ได้

ตัวอย่าง – I am working on a project with you and will further send the details to Mary. I (บุคคลที่ 1) you (บุคคลที่ 2) Mary (บุคคลที่ 3)

  • Possessive Adjectives คือคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ

ตัวอย่าง – Your mobile phone is ringing. โดย ‘Your’ เป็นคำที่บอกให้รู้ว่าโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่ 2 กำลังดังอยู่ หรือ My purse was stolen yesterday. ซึ่ง ‘My’ จะบอกให้รู้ว่ากระเป๋าสตางค์ของบุคคลที่ 1 ถูกขโมยไปเมื่อวาน

  • Possessive Pronouns คือคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ

ตัวอย่าง – That bag of sweets is mine. โดยคำว่า ‘mine’ แสดงความเป็นเจ้าของแต่อยู่ในตำแหน่งกรรมนั่นเอง เพื่อให้รู้ว่า ‘ช็อคโกแล็ตถุงนั้นเป็นของฉัน’

  • Reflexive Pronouns คือคำสรรพนามที่สะท้อนคำนาม สรรพนาม คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ โดยทำหน้าที่ชี้กลับไปยังประธานในประโยค คำสรรพนามเหล่านี้สามารถลงท้ายด้วยคำต่อท้ายอย่างเช่น '-self' (เอกพจน์) หรือ '-selves' (พหุพจน์)

ตัวอย่าง – I am talking to myself. ที่แปลว่า ‘ฉันกำลังพูดกับตัวเอง’ เป็นต้น

 

 

คำสรรพนามภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียนสรรพนาม
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม