หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์
Last update 06 / 08 / 23by: Teacher Guru3.6K viewed

ในบทความที่แล้ว เราได้อธิบายเรื่องคำนามเอกพจน์ และ คำนามพหูพจน์ไปแล้ว พร้อมทั้งติดค้างเรื่องหลักการการเปลี่ยน "คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์" ในบทความนี้จึงจะมาเริ่มอธิบายหลักการให้ฟังดังนี้

 

 

พจน์ แปลว่า คำพูด/ถ้อยคำ | เอก แปลว่า หนึ่ง | พหู แปลว่า หลาย

 

 

การเปลี่ยน "คำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์"

การเปลี่ยนจาก คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์นั้น จะมีนิยามสรุปต่าง ๆ กันไป ณ ที่นี้เราจะขอสรุปแบบยาว ๆ ให้ดูกันเลยว่ามีอยู่ทั้งหมด 12 ข้อ

แต่เดี๋ยวก่อนถ้าต้องการรู้เลยว่า คำนามเอกพจน์ไหน จะเปลี่ยนร่างเป็นคำนามพหูพจน์ยังไง โดยไม่มีเวลาไล่อ่านหลักการ เราแนะนำแน่เลย เครื่องมือช่วยเปลี่ยน คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ หากมีเวลาและอยากเข้าใจหลักการแบบละเอียด ก็อ่านได้ตามด้านล่างกันเลย

 

 

 1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular Plural Singular Plural
apple ( แอปเปิล ) apples stamp ( แสตมป์ ) stamps
comb ( หวี ) combs face (หน้า ) faces
computer ( คอมพิวเตอร์ ) computers    

 

 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น

Singular Plural Singular Plural
glass ( แก้ว ) glasses  dish ( จาน ) dishes
bus ( รถประจำทาง ) buses box ( กล่อง ) boxes
church ( โบสถ์ ) churches quiz ( การสอบสั้นๆ ) quizes

 

 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular Plural Singular Plural
tomato ( มันฝรั่ง ) tomatoes echo ( เสียงก้อง ) echoes
potato ( มันฝรั่ง ) potatoes torpedo ( ตอร์ปิโด ) torpedoes
hero ( วีรบุรุษ ) heroes    

ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular Plural Singular Plural
auto (รถยนต์ ) autos casino ( บ่อนการพนัน ) casinos
bamboo ( ไม้ไผ่ ) bamboos piano ( เปียโน ) pianos
studio (ห้องสตูดิโอ ) studios tobacco ( ยาสูบ ) tobaccos
kangaroo ( จิงโจ้ ) kangaroos kilo ( กิโล ) kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular Plural Singular Plural
cargo ( สินค้า ) cargos,cargoes buffalo ( ควาย ) buffalos, buffaloes
mango ( มะม่วง) mangos,mangoes motto ( ภาษิตประจำใจ ) mottos,mottoes
mosquito ( ยุง ) mosquitos, mosquitoes zero ( เลขศูนย์ ) zeros, zeroes

 

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular Plural Singular Plural
army ( กองทัพ ) armies lady ( สุภาพสตรี ) ladies
family ( ครอบครัว ) families library ( ห้องสมุด ) libraries
baby ( เด็ก ) babies    

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular Plural Singular Plural
toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย ) 
key ( กุญแจ ) 
day ( วัน )
toys
boys 
keys 
days
monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น ) 
valley ( หุบเขา )
monkeys
storeys 
valleys

 

 

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular Plural Singular Plural
calf ( ลูกวัว) calves wolf ( หมาป่า ) wolves
thief ( ขโมย ) thieves life ( ชีวิต ) lives
knife ( มีด ) knives wife ( ภรรยา ) wives
half ( ครึ่ง ) halves    

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular Plural Singular Plural
belief ( ความเชื่อถือ) beliefs dwarf ( คนแคระ ) dwarfs
brief ( สำนวนคดีความ ) briefs grief  ( ความเศร้าโศก ) griefs
chef ( หัวหน้าพ่อครัว ) chefs gulf ( อ่าว ) gulfs
chief ( หัวหน้า) chiefs reef (หินโสโครก ) reefs
cliff ( หน้าผา ) cliffs safe ( ตุ้นิรภัย) safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular Plural Singular Plural
scarf ( ผ้าพันคอ ) scarfs,scarves roof  ( หลังคา ) roofs,rooves
staff (คณะบุคคล ) staffs,staves wharf (ท่าเรือ ) wharfs ,wharves

 

 6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular Plural Singular Plural
goose ( ห่าน ) geese man ( ผู้ชาย ) men
louse  ( เหา,หมัด ) lice woman (ผู้หญิง ) women
mouse ( หนู ) mice ox ( วัว ) oxen
foot ( เท้า ) feet child ( เด็ก ) children
tooth ( ฟัน ) teeth    

 

7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน์

Singular & 
Plural
Singular &  
Plural
Singular & 
Plural
Singular &
  Plural
aircraft ( เครื่องบิน ) herring ( ปลาเฮอริง ) deer ( กวาง ) species ( ชนิด )
carp ( ปลาคาร์พ ) salmon ( ปลาซาลมอน ) bison ( วัวกระทิง ) corps ( กองร้อย )
fish ( ปลา ) mackerel ( ปลาแมคเคอเรล ) shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก ) series ( ชุด )
sheep ( แกะ ) trout ( ปลาเทร้า ) barracks ( โรงเรือนทหาร )  

 

8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน์

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ ) civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง ) works ( โรงงาน ผลงาน )
ethics (วิชาศีลธรรม) mumps ( คางทูม) news ( ข่าว )
mathematics ( คณิตศาสตร์ ) teens ( คนวัย 13 - 19  ปี ) ashes ( ขี้เถ้า )
mechanics ( กลสาสตร์ ) twenties ( คนวัย 20-29 ) measles ( หัด )
politics ( การเมือง ) thirties  ( คนวัย 30 - 39 ) tactics ( กลยุทธ )
sciences ( วิทยาศาสตร์ ) headquarters  ( สำนักงานใหญ่) means ( วิธี )
statistics (วิชาสถิติ ) whereabouts ( ที่อยู่ )  

เช่น  Mathematics is my favorite subject.
      Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

 

 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น

arms ( อาวุธ ) pajamas  ( ชุดนอน ) thanks ( ความขอบคุณ )
assets (ทรัพย์สิน ) scissors ( กรรไกร ) shorts ( กางเกงขาสั้น )
auspices ( ฤกษ์ ) drawers ( ลิ้นชัก ) wages ( ค่าจ้าง )
biceps ( กล้ามเนื้อแขน ) sheers ( กรรไกรยาว ) intestines ( ลำใส้ใหญ่ )
clothes ( เสื้อผ้า ) suds ( ฟองสบู่ ) goods (  สินค้า )
contents ( สารบัญ ) spectacles ( แว่นตา ) eyeglasses ( แว่นตา )
customs ( ภาษีศุลกากร ) earnings ( รายได้ ) trousers,pants ( กางเกง )
jeans ( กางเกงจีนส์ ) binoculars ( กล้องส่องทางไกล ) sandals ( รองเท้าแตะ )
remains ( ซากที่เหลืออยู่ ) credentials ( หนังสือรับรอง )  

เช่น   My trousers are too long.
       The company's earings have increased for the last five years.

 

 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน ) cattle ( ปศุสัตว์ ) youth ( คนหนุ่มสาว )
police ( ตำรวจ ) majority ( คนส่วนมาก ) swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)
poultry ( สัตว์ปีก ) minority ( คนส่วนน้อย )  
clergy ( พระฝรั่ง ) offspring ( ลูก )  

เช่น  They are nice people.
       The police are looking for the Olympic Park bomber.

 

 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular Plural
advice ( คำแนะนำ ) advices ( รายงาน )
air ( อากาศ ) airs (การวางท่าหยิ่ง )
color ( สี ) colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )
compass ( เข็มทิศ ) compasses ( วงเวียน )
content ( ความพอใจ ) contents ( สารบัญ )
copper ( ทองแดง ) coppers ( เหรียญทองแดง )
custom ( ธรรมเนียม ประเพณี ) customs ( ศุลกากร )
draught ( กระแสลม ) draughts ( หมากรุกฝรั่ง )
dump (ที่ทิ้งขยะ ) dumps ( ความหดหู่ )
effect ( ผลกระทบ ) effects ( ทรัพย์สิน )
force ( อิทธิพล ) forces ( กองทัพ )
good ( ดี ) goods ( สินค้า )
ground ( ดิน ) grounds ( เหตุผล )
iron ( เหล็ก ) irons ( โซ่ตรวน )
manner ( วิธี อาการ) manners ( มารยาท )
minute ( นาที ) minutes ( รายงานการประชุม )
physic ( ยา ) physics ( วิชาฟิสิกส์ )
quarter ( หนึ่งในสี่ ) quarters ( ที่อยู่อาศัย )
return ( การกลับ ) returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )
sand ( ทราย ) sands ( หาดทราย )
spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ ) spirits ( เหล้า ปีศาจ )
water ( น้ำ ) waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )
work ( งาน ผลงาน ) works ( โรงงาน )

 

 12. คำนามที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาใช้

Singular
Plural
มาจากภาษาลาติน  เช่น
 
agendum (ระเบียบวาระ )
agenda
alumnus ( ศิษย์เก่าชาย )
alumni
appendix (ไส้ติ่ง,ภาคผนวก )
appendixes ( ไส้ติ่ง )
 
appendices ( ภาคผนวก )
bacterium ( แบคทีเรีย )
bacteria
curriculum ( หลักสูตร )
curricula
fungus ( รา )
fungi
focus ( จุดรวม )
foci, focuses
genius ( อัจฉริยะ )
genii
index ( ดรรชนี เลขชี้กำลัง)
 indexes ( ดรรชนี )   fungi
matrix ( เบ้าแบบ )
matrices  
maximum ( มากที่สุด )
indices ( เลขชี้กำลัง )maxima
medium ( สื่อ )
media ( สื่อมวลชน )    
 
mediums ( ตัวกลาง )
memorandum ( บันทึกช่วยจำ )
memoranda
ovum ( รังไข่ )
ova
radius  ( รัศมี )
radii
spectrum ( แสงสเปคตรัม )
spectra
 
 
มาจากภาษากรีก  เช่น
 
axis  ( แกน )
axes
analysis ( บทวิเคราะห์ )
analyses
basis ( หลักเกณฑ์ )
bases
crisis ( วิกฤตการณ์ )
crises
criterion ( สิ่งที่เป็นเกณฑ์ )
criteria
diagnosis ( ข้อวินิจฉัย)
diagnoses
parenthesis (  วงเล็บ)
parentheses
phenomenon ( ปรากฏการณ์ )
phenomena
hypothesis ( สมมุติฐาน )
hypotheses
synthesis ( บทสังเคราะห์ )
syntheses
synopsis ( บทสรุป )
synopses
หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์คำนามเอกพจน์คำนามพหูพจน์เอกพจน์พหูพจน์
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม