การเขียนตัวเลขหลักสิบ หลักร้อย ในภาษาอังกฤษ

การเขียนตัวเลขหลักสิบ หลักร้อย ในภาษาอังกฤษ
Last update 11 / 04 / 22by: Teacher Guru287 viewed

การเขียนหรือแสดงตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษอาจสร้างความสับสนให้กับทั้งผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษและกับผู้ฟังทั่วไป จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเข้าใจวิธีเขียน พูด หรือแม้แต่สแดงตัวเลขภาษาอังกฤษได้จริง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ และไม่ใช่แค่การใส่ตัวเลขลงไปเฉย ๆ

โดยทั่วไป ตัวเลขที่มากกว่าเก้าควรแสดงด้วยตัวเลขเลยตรง ๆ หรือเป็นตัวอักษรเลยก็ได้ ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่า 10 นั้นควรเขียนออกมาเป็นอักษรมากกว่าเป็นแบบตัวเลข เช่น

 • She has 240 friends on her social media account. (ตัวเลขเลยตรง ๆ)
 • The boss fired 330 people from the company. (ตัวเลขเลยตรง ๆ)
 • I have nine friends in New York. (ใช้ตัวอักษรแทนตัวเลข)
 • He ate three biscuits last night. (ใช้ตัวอักษรแทนตัวเลข)

 

พูดตัวเลขแต่ละตัวระหว่างหนึ่งถึงยี่สิบ หลังจากนั้น ใช้หลักสิบ (ยี่สิบ สามสิบ ฯลฯ) ตามด้วยตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงเก้า เช่น

 • 6 – six
 • 18 - eighteen
 • 31 - thirty-one
 • 85 - eighty-five

 

 

 

 

เมื่อต้องการที่จะแสดงหรือเขียนตัวเลขจำนวนมาก (ตัวเลขที่มากกว่าหนึ่งร้อย) ให้อ่านเป็นกลุ่มร้อย (hundreds) โดยเรียงจากมากไปน้อยคือ billion, million, thousand, hundred และสำหรับกลุ่มหลักร้อย ‘hundred’ นั้น ถ้ามากกว่า 100 เช่น 200, 300, 400, 500 เวลานำมาเขียนเป็นตัวอักษร ไม่ต้องเพิ่ม –s หลังคำว่า ‘hundred’ เช่น

 • I bought this shirt for five hundreds baht แบบนี้คือผิด ที่ถูกต้องคือ: five hundred

 

ส่วนการพูดตัวเลขในหลักร้อยนั้นสามารถทำได้ โดยขึ้นต้นด้วยตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าและตามด้วยคำว่า "ร้อย/hundred" และปิดท้ายด้วยตัวเลขสองหลักสุดท้ายเป็นตัวอักษร แบบนี้

 • 350 – three hundred fifty
 • 670 – six hundred seventy
การเขียนตัวเลขหลักสิบ หลักร้อย ในภาษาอังกฤษตัวเลข
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม