what's done is done.

หมวด IDM

แปลว่า

ที่แล้วก็แล้วไป, ผ่านไปแล้วก็ปล่อยไป, เรื่องมันแล้วไปแล้ว, เรื่องที่จบไปแล้วก็ปล่อยไป


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม