v.i.

หมวด ABBR

แปลว่า

ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
v.iดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ
q.vดู (คำย่อของ [[quod vide]]), โปรดดู
explanationคำอธิบายคำชี้แจง, คำอธิบาย
ibidในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
point to / towardsให้คำอธิบายว่า
glossคำอธิบาย
elucidationคำชี้แจง, คำอธิบาย
Latละติน (คำย่อของ Latin)
footnoteให้คำอธิบายเพิ่มเติมคำอธิบายเพิ่มเติมเชิงอรรถ, คำอธิบายที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างหรือส่วนหลังของหนังสือ
i.eนั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est), กล่าวคือ, คือ
et alและอื่นๆ (คำย่อจากภาษาละติน et alibi)
abbreviationคำย่อ
contractionคำย่อ
alphabet soupคำย่อ
abbreviate toย่อ, ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น
definitionคำอธิบายศัพท์
call toขอให้อธิบาย, ช่วยให้รายละเอียด, ขอคำอธิบาย
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม