v.i.

หมวด ABBR

แปลว่า

ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
v.iดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ
q.vดู (คำย่อของ [[quod vide]]), โปรดดู
explanationคำอธิบายคำชี้แจง, คำอธิบายการอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ, คำอธิบาย
glossคำอธิบาย
point to / towardsให้คำอธิบายว่า
ibidในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
elucidationคำชี้แจง, คำอธิบาย
alphabet soupคำย่อ
contractionคำย่อ
Latละติน (คำย่อของ Latin)
abbreviationคำย่อ
definitionคำอธิบายศัพท์
footnoteให้คำอธิบายเพิ่มเติมคำอธิบายเพิ่มเติมเชิงอรรถ, คำอธิบายที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างหรือส่วนหลังของหนังสือ
abbreviate toย่อ, ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น
call toขอให้อธิบาย, ช่วยให้รายละเอียด, ขอคำอธิบาย
et alและอื่นๆ (คำย่อจากภาษาละติน et alibi)
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม