v.i.

หมวด ABBR

แปลว่า

ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน), คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม