ค้นหา/แปล "under-construction"

under construction

หมวด IDM

1

กำลังซ่อมแซม, กำลังสร้าง


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

under the table

ใต้โต๊ะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม