oak tree

หมวด N

แปลว่า

ต้นโอ๊ก


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "oak tree"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
oakต้นโอ๊ก
gumwoodไม้จากต้น gum tree
oak appleปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม