oak!

หมวด INT

แปลว่า

โอ้ก

เขาเดินเข้ามาในบ้านได้ไม่ช้านาน ก็ได้ยินเสียงโอ้กดังลั่นจากในห้องน้ำ

เสียงอย่างเสียงอาเจียน


oak

หมวด N

แปลว่า

โอ๊ก

ต้นไม้ตระกูลไม้โอ๊กเป็นพันธุ์ไม้สกุลเขตอบอุ่นของจีน และยุโรป

ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Quercus วงศ์ Fagaceae เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน

แปลว่า

ต้นโอ๊ก

แปลว่า

ไม้โอ๊ก


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "oak!"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
oak treeต้นโอ๊ก
oak appleปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม