ค้นหา/แปล "m-p-h"

m.p.h.

หมวด ABBR

1

คำย่อของ miles per hour


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "m.p.h."   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
m.p.g.คำย่อของ miles per gallon
mpgคำย่อของ miles per gallon
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม