ค้นหา/แปล "m-p-g"

m.p.g.

หมวด ABBR

1

คำย่อของ miles per gallon


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "m.p.g."   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
mpgคำย่อของ miles per gallon
m.p.h.คำย่อของ miles per hour
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม