ค้นหา/แปล "leave-something-to-chance"

leave something to chance

หมวด IDM

1

ปล่อยไปตามโชคชะตา


ตัวอย่างประโยค

compliment - คำชมเชย

1

i don't want to leave you

ฉันไม่อยากไปจากคุณ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม