ค้นหา/แปล "cup"

cup

หมวด N

1

ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร)

2

ถ้วย

เครื่องภาชนะใช้สอยมีจาน ชาม ถ้วย และช้อน ควรจัดไว้เป็นอย่างๆ และใส่ตู้เก็บไว้ส่วนหนึ่ง

ภาชนะก้นลึก มีรูปต่างๆ สำหรับใส่น้ำหรือของบริโภค

3

การแข่งขันกีฬา

4

ส่วนของชุดชั้นในสตรีที่รับเต้านม

5

หลุมกอล์ฟ

6

ถ้วย

7

โชคชะตา

8

ปริมาณหนึ่งถ้วย

9

ถ้วยรางวัล

10

ส่วนของพืชที่เป็นรูปถ้วย

11

มัลก

12

มัลก

13

ลักษณะคล้ายถ้วย

หมวด VT

14

ทำเป็นรูปถ้วย

15

ถือไว้ในอุ้งมือ

หมวด CLAS

16

ก๊ง

เหล้า 1 ก๊งจะมีปริมาณเท่ากับ 1 ถ้วยเล็ก

หน่วยตวงเหล้าโรงเป็นต้นตามวิธีประเพณี 1 ก๊งเท่ากับ 50 ลูกบาศกเซ็นติเมตร


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม