irregular

หมวด N

แปลว่า

ทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ

แปลว่า

สิ่งที่อยู่นอกเกณฑ์

หมวด ADJ

แปลว่า

ผิดปกติ

แปลว่า

ไม่เป็นระเบียบ, ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ

แปลว่า

ไม่เรียบ, ขรุขระ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
irregularทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ
officer in serviceทหารประจำการ
be on guardเข้าประจำการ (ทางทหาร)
regularทหารประจำการ
station atเข้าประจำการ (ทางทหาร), ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ
station inเข้าประจำการ (ทางทหาร), ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ
station onเข้าประจำการ (ทางทหาร), ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ
call someone to armsสั่งให้เข้าประจำการ (ทางทหาร)
Regular Armyกองทหารประจำการแห่งสหรัฐอเมริกา
be out of actionปลดประจำการ (ทางทหาร), ไม่ใช้งานอีกต่อไป
call-upการเรียกเข้าประจำการ, การเรียกเกณฑ์ทหาร
serveเข้าประจำการ
demobปลดประจำการ, ปลด, ถอนกำลังทหาร
be stationedประจำการ
baseประจำการ
demobilizationการปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม, การถอนกำลังทหาร
invalid outอนุญาตให้ปลดประจำการเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
basic trainingการฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน (เมื่อแรกเข้าประจำการในกองทัพบก)
rank and fileทหารประจำการ ที่ไม่มียศใหญ่โต, สมาชิกในทีมที่ไม่ใช่หัวหน้า
absent without leaveขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาติ (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม