gigolo

หมวด N

แปลว่า

ผู้ชายขายตัว, แมงดา, เพื่อนนอนชาย, ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
gigoloผู้ชายขายตัว, แมงดา, เพื่อนนอนชาย, ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน
lounge lizardแมงดา (ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน)
fancy manแมงดา, ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน
callboyผู้ชายขายตัว
rent-boyผู้ชายขายตัว
squireผู้ชายที่ไปเป็นเพื่อนสตรี
coquetteผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย
nightshirtเสื้อนอนผู้ชาย
masculineผู้ชาย, เพศชายเกี่ยวกับเพศชาย, เหมือนผู้ชาย, มีคุณสมบัติของผู้ชาย, เป็นชาย
maleซึ่งเป็นของผู้ชาย, เกี่ยวกับผู้ชาย, เกี่ยวกับเพศชายผู้ชาย
dudeผู้ชายหรือเด็กผู้ชาย
malenessความเป็นผู้ชาย
fairyผู้ชายที่มีอาการตุ้งติ้ง, ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิง
andr-ผู้ชาย
himเขาผู้ชาย
masculinenessความเป็นผู้ชาย
womanizeทำให้ผู้ชายเหมือนผู้หญิง
hisของเขา(ผู้ชาย)
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม