folks

หมวด N

แปลว่า

ญาติโยม

หลวงพ่อบอกให้ญาติโยมที่มีฐานะปานกลาง ให้ทำบุญน้อยๆ อย่าเกรงใจพระ

คำที่พระเรียกอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาร่วมทำบุญ

แปลว่า

สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ (คำไม่เป็นทางการ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม