kin

หมวด N

แปลว่า

ญาติ (คำเก่า), เครือญาติ


ตัวอย่างประโยค

gentility - ความสุภาพ

1.

it’s very kind of you!

คุณใจดีมากเลย!, คุณมีน้ำใจจัง!

ทั่วไป

2.

it’s a kind of once-in-life!

มันคือครั้งหนึ่งในชีวิต

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม