cum

หมวด SL

แปลว่า

ถึงจุดสุดยอด

หมวด PREP

แปลว่า

มาพร้อมกับ (คำไม่เป็นทางการ), ไปด้วยกับ, กับ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม