ค้นหา/แปล "clump"

clump

หมวด VT

1

ทำให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน

2

ปลูกไว้เป็นหมู่

หมวด VI

3

จับกันเป็นกลุ่มก้อน

4

เดินลงส้น, เดินเท้าหนัก, เดินกระแทกเท้า, เดินลงเท้า

หมวด CLAS

5

กอ

ซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปจะสังเกตเห็นได้ง่ายมาก เพราะจะมีไผ่อยู่ 2 กอหน้าปากทาง

หมวด N

6

ก้อน (ดิน), กลุ่มก้อน

7

กอ

เมื่อขับรถผ่านกาญจนบุรีจะเห็นกอไผ่ขึ้นตามรายทางมากมาย

กลุ่มแห่งต้นไม้ที่เกิดจากเหง้าเดียวกัน

8

เสียงเดินลงส้น, การเดินกระแทกเท้า

9

การจับตัวเป็นกลุ่มของเซลล์

หมวด SL

10

ชก


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม