ค้นหา/แปล "as-clear-as-mud"

(as) clear as mud

หมวด IDM

1

ไม่เข้าใจ, ไม่สามารถเข้าใจได้


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

as well as

ตลอดจน

2

as soon as possible.

เร็วที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้

3

such as

เช่น

4

as blibd as a bat.

สายตาฝ้าฟาง

5

as a rule

โดยทั่วไป

6

the same as usual!

เหมือนเดิม

7

do as i say.

ทำอย่างที่ฉันพูด

suggestion - คำแนะนำ

8

as to

ในเรื่องของ...

9

as far

เกี่ยวกับ..., ในเรื่องของ... (ใช้เริ่มต้นในการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

10

so as to

เพื่อให้

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม