การใช้ Apostrophe 's / s'

การใช้ Apostrophe 's / s'
Last update 28 / 04 / 22by: Teacher Guru7.6K viewed

หลายคนอาจเข้าใจว่าเครื่องหมายอะพอสทรอฟีเอส Apostrophe 's นั้นเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของสำหรับคำนามเพียงอย่างเดียว แต่ในความจริงแล้วเครื่องหมายนี้เดี่ยว ๆ เองก็สามารถนำมาใช้เพื่อผสมคำสรรพนามเข้ากับคำกริยาได้ด้วย

วันนี้เราจะมาดู 2 วิธีหลัก ๆ ในการใช้ เครื่องหมายอะพอสทรอฟีหรืออะพอสทรอฟีเอส ('s / s') กัน

 

Apostrophe - เครื่องหมายอะพอสทรอฟี

Apostrophe 's คือเครื่องหมายนี้มีประโยชน์ในการเชื่อมและทำให้คำสั้นลงนั่นเอง แต่บางครั้งจะไม่นำมาใช้ในการเขียนเรียงความเพราะจะถือเป็น informal language หรือภาษาไม่เป็นทางการ จึงเหมาะกับการใช้ในการสนทนาทั่วไป การเขียนสคริป หรือการเขียนโดยทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีการนำไปใช้งานแบบเป็นทางการ

 

การใช้ Apostrophe หรือ Apostrophe ('s / s')

1. ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยแสดงถึงความเป็นเจ้าของ

1.1 คำนามที่เป็นเอกพจน์ (singular noun) โดยจะใส่ 's หลังคำนามเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำนามนั้น ๆ เป็นเจ้าของ ของกรรมที่ตามหลังมา

ซึ่งสามารถเขียนออกมาแบบนี้ได้

 • Katy's popcorns. ที่แปลว่า ป๊อปคอร์นของเคที่
 • My mom's old friend ที่แปลว่า เพื่อนเก่าของแม่

1.2 แต่สำหรับคำนามที่เป็นพหุพจน์ (plural noun) การใช้งานเครื่องหมายนี้จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย แทนที่จะใส่เครื่องหมาย ' ไว้ข้างหน้าอักษร s เราจะใส่มันไว้ด้านหลังแทน อย่างเช่น

 • The nurses' uniforms were all kept in that wardrobe.

ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ากำลังพูดถึงชุดเครื่องแบบพยาบาลหลายชุด ของพยาบาลหลายท่าน นั่นเอง

 • Those princesses' gowns are very beautiful.

ซึ่งจะแปลว่า ชุดของเจ้าหญิงพวกนั้นสวยมากจริง ๆ

 

2. ใช้เป็นเครื่องมือรวบคำศัพท์

อีกการใช้งานหนึ่งของอะพอสทรอฟี คือ เราสามารถนำคำนามหรือคำสรรพนามมาผสมกับคำกริยาได้ อย่างคำว่า "is" มาบวกกับ "not" จะออกมาเป็น "isn't" ในภาษาพูดได้

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการรวมคำที่เชื่อมโดยเครื่องหมายอะพอสทรอฟี

ด้านล่างนี้จะเป็นตัวอย่างการรวมคำที่เชื่อมโดยเครื่องหมายอะพอสทรอฟี

 • Is not > isn't
  It is hot, isn't it?
 • Have not > haven't
  You haven't heard from him, did you?
 • They are > they're
  I think they're leaving soon.
 • We are > we're
  We're almost there, hang in there!
 • Must not > mustn't
  You mustn't tell your parents.
 • I have > I've
  I've been there twice.
 • It is > It's
  It's a complicated story.

 

 

การใช้ Apostrophe 's / s'apostrophe'ss'
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม