accommodation

หมวด N

แปลว่า

การปรับโฟกัสของตา

แปลว่า

เงินกู้ยืม

แปลว่า

การตกลงกัน, การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน

แปลว่า

การอำนวยความสะดวก, การให้ความช่วยเหลือ (โดยจัดหาสิ่งของให้)

แปลว่า

การปรับตัว


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม