ค้นหา/แปล "a-kind-of-rattan"

a kind of rattan

หมวด N

1

คงคา

ยางของคงคาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

it’s a kind of once-in-life!

มันคือครั้งหนึ่งในชีวิต

2

a lot of people don’t like it.

มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน

3

can i have a glass of water please?

ฉันขอน้ำสักแก้วได้ไหม?

4

everybody line up and take a piece of cake one at a time.

ขอให้ทุกคนเข้าแถวมาเอาเค้กทีละคน

gentility - ความสุภาพ

5

it’s very kind of you!

คุณใจดีมากเลย!, คุณมีน้ำใจจัง!

แสดงความเป็นห่วง

6

get a lot of rest

พักผ่อนเยอะๆ

general phrases – วลีทั่วไป

7

a lot of people don't like it.

มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน

at work - ในที่ทำงาน

8

we got a lot of work done today.

วันนี้เราทำงานไปได้เยอะเลย

9

don’t complain. it’s a part of the job.

อย่าบ่นไปเลย มันเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ให้กำลังใจ

10

there’s a light at the end of the tunnel.

มีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงเสมอ

ความหวังไม่เคยหมดไปหรอกนะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม